राहत सामग्री बितरणः

२०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला गैरीविसौना देउपुर वडा नं. २ र ९ का आर्थिक स्थिति कमजोर भएका १७६ परिवार संख्या रहेका ३० घरपरिवारलाई राहत तथा पुर्नंस्थापना सह...


काभ्रे जिल्ला देउपुरवासीले राहत पाए

२०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित भएका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला गैरीविसौना देउपुर वडा नं. २ र ९ का आर्थिक स्थिति कमजोर भएका १७६ परिवार संख्या रहेका ३० घरपरिवारलाई राहत तथा पुर्नंस्थाप...


महाभूकम्प पीडितहरुका रु. ५१,०००।०० सहयोग

२०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा आएको विनासकारी महाभूकम्पको कारण उत्पन्न विषम् परिस्थितिमा पीडितहरुलाई राहत र उद्धार कार्यमा सहयोगका लागि यस स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठान (इन्लोगोस) बाट रु. ५१,०००।०० एकाउन्न...


Urgent Decisions of INLOGOS (After Earthquake: 2072-01-21)

आज मिति २०७२ साल वैशाख २१ गते सोमवार यस स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठानको वयालिसौं बैठक प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र बहादुर देउजाको अध्यक्षतामा बसी देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।...