आज मिति २०७२ साल वैशाख २१ गते सोमवार यस स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठानको वयालिसौं बैठक प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र बहादुर देउजाको अध्यक्षतामा बसी देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।


All General News, Notice & Press Release