स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा सम्मान पत्र प्रदान

स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा सम्मान पत्र प्रदान

नेपालमा विकेन्द्रीकरण प्रवर्धनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए वापत नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठानलाई विकेन्द्रीकरण प्रवर्धन पुरस्कार—२०७४ स्वरुप रु ३ लाख सहित सम्मान—पत्र प्रदान गरेको छ ।
INLOGOS_SAMMAN_PATRA

Share this post